XVII Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Zwiazku Sportowego

Zarząd Szkolnego Związku Sportowego podjął uchwałę o zwołaniu XVII Krajowego Zjazdu  Delegatów SZS.

Zjazd odbędzie się 5.11.2021r. w Hotelu Supraśl, ul. Białostocka 19, Supraśl

I termin godz. 9.00
II termin godz. 9.15

Za zarząd

Dariusz Abramuk

Sekretarz Generalny SZS