podkarpackie: Zapraszamy na FORUM EDUKACYJNE

Zapraszamy na

F o r u m   E d u k a c y j n e

pn. „(Nie)nowe wyzwania wychowania fizycznego i sportu szkolnego”

Termin:

 • 8.10.2021 godz. 11.3o

Miejsce:

 • Sala Kongresowa Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy k/Rzeszowa

Organizatorzy:

 • Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim
  Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Uczestnicy:

 • 60 osób - nauczyciele wf, dyrektorzy szkół, samorządowcy.

Zgłoszenia:

 • przez link oferty szkoleniowej PCEN:
  https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=17052

Program forum:

 • Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
  za rok szkolny 2020/21

 • „Diagnoza poziomu aktywności fizycznej jako składowej
  zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży”

– dr Jarosław Herbert

 • „Dlaczego dzieci nie chcą ćwiczyć i co zrobić żeby to zmienić”

– dr Paweł Lenik

 • „Ocena z wychowania fizycznego – zasady, kryteria,
  uwarunkowania formalne i prawne”

– dr Krzysztof Warchoł prof. oświaty

 • „Nowe ogólnopolskie i wojewódzkie inicjatywy SZS poszerzające
  ofertę sportu szkolnego i zwiększające poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”

– mgr Jacek Bigus

 • „Atrakcyjne dla uczniów formy aktywności fizycznej - zajęcia fitness
  w szkolnym programie wychowania fizycznego - zagadnienia teoretyczne
  i propozycje rozwiązań praktycznych”

– dr Justyna Glińska – Wlaź, mgr Agnieszka Worek

Program dofinansowany przez: