Festyny integracyjne z udziałem osób z niepełnosprawnosciami

Po raz kolejny, Szkolny Związek Sportowy wraz z Regionalnymi SZS w miesiącach wrzesień i październik br. zorganizował  3 Festyny Rekreacyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

I. CEL:

  • Integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport i wspólną zabawę
  • Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego.

II. TERMINY  I MIEJSCA:
4.09.2020 Radom
10.09.2020 Gryfino
10.10.2020 Oruńsk

III. ORGANIZATORZY: Szkolny Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie.

W 3 festynach wzięło udział 372 uczestników oraz 56 organizatorów i 21 wolontariuszy.

Serdeczne podziękowania dla Ministerstwa Sportu dzięki któremu mogły odbyć się imprezy.

dofinansowanie ze środków

Reklama