17 Krajowy Zjazd Delegatów SZS przełożony

Zarządu z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia potwierdzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020r. dokonał zmiany terminu 17 Krajowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego.

Zjazd odbędzie się jak tylko będzie to możliwe, o czym Delegaci zostaną poinformowani z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Uchwała Zarządu SZS nr 11 z 30.10.2020