2007r- Jubileuszowy - 200 numer LIDERA (10/2007)

********************************

Zbigniew Cendrowski

Wydajemy dwu setny jubileuszowy numer Lidera
Promocja zdrowia ¶rodkami kultury fizycznej

I. Co nam się udało
Żyję już tak długo i tak długo zajmuję się problematyk± promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, że mogę bez obawy popełnienia większego błędu, dokonać sprawiedliwej oceny i  przypomnieć kilka ważnych zdarzeń, które zapisaliby¶my po stronie naszych osi±gnięć. Nie przypominam porażek,  bo tych - jak to w życiu, było wiele, ale okazja jubileuszu pozwala o nich tu nie wspominać. Może dlatego tak lubimy jubileusze.
Wybrałem te elementy, które s±  znacz±cym wkładem SZS i Lidera w rozwój doktryny i programu kultury fizycznej.

więcej ... 

  

200 numer lidera