2007r - Komunikat organizacyjny Finału Ogółnopol. Koresp. Ligi LA SPG - Wrocław 2007

********************************
Komunikat Organizacyjny SZLA_SPG_2007_Wroclaw_kom_org.doc