2007r - Międzynarodowy Festiwal Unihokeja - Elbl±g 15-17.06.2007r.

********************************

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL
unihokeja
o "Puchar Bałtyku"

KOMUNIKAT NR 1


1. ORGANIZATORZY
- Zarz±d Główny Szkolnego Zwi±zku Sportowego w Warszawie
- Polski Zwi±zek Unihokeja
- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Prezydent Miasta Elbl±ga
- Starosta Elbl±ski
- Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurski Szkolny Zwi±zek Sportowy w Olsztynie
- Elbl±ski Szkolny Zwi±zek Sportowy

2. TERMIN I MIEJSCE
- 15 - 17.06. 2007 r. - Elbl±g

3. UCZESTNICTWO
- kategoria A   - Dzieci rocznik 1994 i młodsi
- dziewczęta i chłopcy oddzielnie (z
bramkarzem) zespół składa się maksymalnie z
12 zawodników/zawodniczek + 1 opiekun
- kategoria B   - dziewczęta i chłopcy rocznik 1991-93
oddzielnie
- zespół składa się z maksymalnie 12
zawodników / zawodniczek /z bramkarzem/+ 1
opiekun
- kategoria C - Chłopcy rocznik 1988-90
zespół składa się maksymalnie z 12
zawodników /z bramkarzem/ + 1 opiekun

4. ZGŁOSZENIA
Potwierdzenie udziału w Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja
należy przesłać na zał±czonych drukach w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15.05.2007 r. na adres :
Elbl±ski Szkolny Zwi±zek Sportowy
ul. Ko¶ciuszki 77a
82 - 300 Elbl±g
tel/fax 0 55 235-05-15
Dokonanie terminowych zgłoszeń umożliwi nam wcze¶niejsze wydanie
komunikatu nr 2, w którym zawarte będ± dane o zakwaterowaniu,
wyżywieniu oraz systemie rozgrywek.

5. SPRAWY FINANSOWE
a) wpisowe do Festiwalu /od zespołu/ - 60 zł
b) koszty zakwaterowania i wyżywienia
- 84 zł za dwa dni od 1 uczestnika - bursa z po¶ciel±
- 60 zł  za dwa dni od 1 uczestnika - Szkoła - własna karimata i ¶piwór

Do dnia 31.05.2007 r. należy dokonać wpłaty wpisowego oraz należno¶ci
za zakwaterowanie i wyżywienie na konto:
Elbl±ski Szkolny Zwi±zek Sportowy
PKO BP/O Elbl±g 54 1020 1752 0000 0102 0070 6168
z dopiskiem "Festiwal Unihokeja"

Uwaga:
- Wszelkie informacje o Festiwalu , przydział noclegów i wyżywienia zawarte
będ± w Komunikacie Nr 2.
- Zespoły zobowi±zane s± do posiadania jednakowych strojów z numeracj±.

WICEPRZEWODNICZˇCY
Elbl±skiego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Janusz Paj±k

Komunikat Organizacyjny nr 1