I Memoriał Andrzeja Grubby

********************************

Sopot 20 kwietnia 2007 roku

Memoriał Andrzeja Grubby
Komunikat Organizacyjny


Fundacja im.Andrzeja Grubby we współpracy z PZTS i SZS organizuje ogólnopolski turniej drużynowy szkół podstawowych w ramach Memoriału Andrzeja Grubby.
Celem turnieju jest promowanie warto¶ci edukacyjnych sportu zwi±zanych z postaw± życiow± i karier±  sportow± Andrzeja Grubby.
Turniej finałowy  rozegrany zostanie  w Sopocie w czerwcu z udziałem szkół reprezentuj±cych poszczególne województwa oraz miasto Sopot.
Prawo udziału w finale maj± te szkolne zespoły, które zwycięż± w turniejach wojewódzkich oraz zwycięzcy Igrzysk Młodzieży Szkolnej z województw, w których nie zostały rozegrane turnieje eliminacyjne.
Regulamin i kalendarz eliminacji wojewódzkich w zał±czeniu.
Sponsorami Memoriału Andrzeja Grubby s± firmy Butterfly i Gasport.

Prezes Fundacji
Lucyna Grubba

komunikat organizacyjny I_memorial_A_Gruubby_2007.doc