małopolskie: Szkolenie: Zasady i przepisy rozgrywania meczy oraz technika i taktyka przeciągania liny