KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2018/2019

Uaktualniony Regulamin Ogólnopolski z 11.12.2018:

 

ZGODY RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW):
- NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Szkolnego Związku Sportowego;
- informację o licencji sportowej;
-na publikowanie wizerunku dziecka;
- klauzula informacyjna