Program pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” w 2021

Projekt „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” - zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych ma zachęcać dzieci  i młodzież do regularnej aktywności fizycznej,  jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała. Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.

więcej:

www.aktywny.szs.pl

 

Organizator

Szkolny Związek Sportowy

 


program dofinansowany jest ze środków:

Reklama