SZS z wizytą u Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

W dniu 3 marca 2021r. przedstawiciele Szkolnego Związku Sportowego spotkali się z Ministrem Edukacji i Nauki Panem Przemysławem Czarnkiem.
Podstawowym tematem były możliwości wsparcia MEiN przez SZS w realizacji projektów na rzecz szkolnej kultury fizycznej.