Festyny integracyjne z udziałem osób z niepełnosprawnosciami

Po raz kolejny, Szkolny Związek Sportowy wraz z Regionalnymi SZS w miesiącach wrzesień i październik br. zorganizuje  4 Festyny Rekreacyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

I. CEL:

  • Integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport i wspólną zabawę
  • Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego.

II. PLANOWANE TERMINY  I MIEJSCA:
12.10.202o Ostróda
4.09.2020 Radom
10.09.2020 Gryfino
30.09.2020 Oleśnica

III. ORGANIZATORZY: Szkolny Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, Warmińsko-mazowiecki Szkolny Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”.

dofinansowanie ze środków

Reklama