Przedłużenie terminu odwołania imprez sportowych do 24 maja 2020 roku
W związku z kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  do 24 maja 2020 r.
wszystkie zawody sportowe organizowane przez Szkolne Związki Sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego szkół
odwołane do 24 maja 2020 r.

Szkolny Związek Sportowy w Warszawie