Szkolenie "POLUBIĆ RUCH-by zdrowym być" 6-7.11.2019 w Januszkowicach koło Kędzierzyna Koźla - AMSMŻ

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA oraz Marszałek Województwa   Opolskiego Pan Andrzej Buła zapraszają na ogólnopolską konferencję  metodyczno - szkoleniową, której współorganizatorami są Ministerstwo Sportu i Turystyki , Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Szkolenie POLUBIĆ RUCH-by zdrowym być odbędzie się 6-7 listopada 2019 w Januszkowicach koło  Kędzierzyna Koźla Jest ono adresowane do szeroko  rozumianego środowiska sportowego : nauczycieli wychowania fizycznego , działaczy sportowych  a także  samorządowców odpowiadających za kulturę fizyczną na obszarze swojego działania. Konferencją tą chcemy wpisać się w ważny dla regionu Opolszczyzny   program polityki zdrowotnej pn." Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi,otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego" realizowany  przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego . Chcielibyśmy osoby ,które wiedzą jak ważna jest aktywność fizyczna dla dobrej kondycji zdrowotnej  dodatkowo zmotywować do działań wspomagających  ten program , inspirując i wzbogacając ich  nowymi pomysłami i propozycjami,które uatrakcyjnią  ich działania i zachęcą nie tylko młodych ludzi ale i  tych starszych do polubienia ruchu  .

Pragniemy wszystkim uczestnikom wskazać jak sport i aktywność fizyczną  skutecznie wykorzystać w procesie wychowawczym, by  przeciwdziałać  zarówno problemom zdrowotnym -otyłości i nadwadze ale też i  agresji  oraz jak współdziałać w tym zakresie z rodzicami .Jednocześnie zależy nam i  na tym ,by  spotkanie umożliwiło zebranym  wzajemne poznanie się , wymianę poglądów  i doświadczeń oraz  nawiązanie kontaktów do wspólnych działań w przyszłości .

Każdy uczestnik  konferencji otrzymuje CERTYFIKAT UCZESTNICTWA.

Ze względu na planowane zajęcia sportowe prosimy o zabranie stroju sportowego .

W załączeniu przesyłamy  program konferencji , jednocześnie uprzejmie prosząc o potwierdzenie udziału   w naszym spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym -wersja elektroniczna do  pobrania :

https://forms.gle/ReLYx4v7FDGc18Tq7

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2.XI.2019r.

Ilość miejsc ograniczona -decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Elżbieta Wysocka Andrzej  Buła

Prezes AMSMŻ     Marszałek Województwa Opolskiego

 

program tutaj
zaproszenie tutaj