Szkolenie POLUBIĆ RUCH 6-7 grudnia 2019 w Lesznie koło Teresina - AMSMŻ

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA zaprasza na  kolejną  ogólnopolską konferencję  metodyczno - szkoleniową, której współorganizatorami są Ministerstwo Sportu i  Turystyki  oraz  SOSW w Lesznie i LKS „RYŚ”.

Szkolenie POLUBIĆ RUCH odbędzie się 6-7 grudnia 2019  na Mazowszu w Lesznie koło  Teresina Jest ono adresowane do szeroko  rozumianego środowiska sportowego : nauczycieli wychowania fizycznego , działaczy sportowych  a także  samorządowców odpowiadających za kulturę fizyczną na obszarze swojego działania. Chcielibyśmy osoby ,które wiedzą jak ważna jest aktywność fizyczna dla dobrej kondycji zdrowotnej  dodatkowo zmotywować do działań prozdrowotnych i aktywizujących ruchowo  , inspirując i wzbogacając ich  nowymi pomysłami i propozycjami,które uatrakcyjnią  ich działania i zachęcą nie tylko młodych ludzi ale i  tych starszych do polubienia ruchu  .

Pragniemy wszystkim uczestnikom wskazać jak sport i aktywność fizyczną  skutecznie wykorzystać w procesie wychowawczym, by  przeciwdziałać  zarówno problemom zdrowotnym -otyłości i nadwadze ale też i  agresji  oraz jak współdziałać w tym zakresie z rodzicami .Jednocześnie zależy nam i  na tym ,by  spotkanie umożliwiło zebranym  wzajemne poznanie się , wymianę poglądów  i doświadczeń oraz  nawiązanie kontaktów do wspólnych działań w przyszłości .

Każdy uczestnik  konferencji otrzymuje CERTYFIKAT UCZESTNICTWA.

Ze względu na planowane zajęcia sportowe prosimy o zabranie stroju sportowego .

W załączeniu przesyłamy  program konferencji , jednocześnie uprzejmie prosząc o potwierdzenie udziału    w naszym spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym -wersja elektroniczna do  pobrania :

https://forms.gle/dNLSaauF6q9HcK3w8

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.XI.2019r.

Ilość miejsc ograniczona -decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem

Elżbieta Wysocka

Prezes AMSMŻ

 

program tutaj