słowo wstępne Prezesa SZS Grzegorza Janika do Regulaminu Ogólnopolskiego 2019/2020