Komunikaty
opolskie: zaproszenie na konterencję AMZiS do Kluczborka

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA oraz Marszałek   Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła zapraszają na ogólnopolską konferencję  metodyczno - szkoleniową, której          współorganizatorami są Ministerstwo Sportu i Turystyki , Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz     Urząd Miejski w Kluczborku .Patronat honorowy nad konferencją  oprócz Marszałka  Andrzeja Buły  objął  również Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar

Szkolenie POLUBIĆ RUCH-nauczyciel wf inspiratorem rodzinnej aktywności fizycznej odbędzie się 9-10.X.2018r. w Kluczborku  Jest ono adresowane do szeroko  rozumianego środowiska sportowego :

nauczycieli wychowania fizycznego , działaczy sportowych  a także  samorządowców odpowiadających za

kulturę fizyczną na obszarze swojego działania. Konferencją tą chcemy wpisać się w ważny dla regionu

Opolszczyzny   program polityki zdrowotnej pn." Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi,otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego" realizowany  przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego . Chcielibyśmy osoby ,które wiedzą jak ważna jest aktywność fizyczna dla

dobrej kondycji zdrowotnej  dodatkowo zmotywować do działań wspomagających  ten program , inspirując i     wzbogacając ich  nowymi pomysłami i propozycjami,które uatrakcyjnią  ich działania i zachęcą nie tylko

młodych ludzi ale i  tych starszych do polubienia ruchu  .

Pragniemy wszystkim uczestnikom wskazać jak sport i aktywność fizyczną  skutecznie wykorzystać w procesie wychowawczym, by  przeciwdziałać  zarówno problemom zdrowotnym -otyłości i nadwadze ale też i  agresji  oraz jak współdziałać w tym zakresie z rodzicami .Jednocześnie zależy nam i  na tym ,by  spotkanie umożliwiło zebranym  wzajemne poznanie się , wymianę poglądów  i doświadczeń oraz  nawiązanie kontaktów do wspólnych działań w przyszłości .

Każdy uczestnik  konferencji otrzymuje CERTYFIKAT UCZESTNICTWA.

Ze względu na planowane zajęcia sportowe prosimy o zabranie stroju sportowego .

W załączeniu przesyłamy  program konferencji , jednocześnie uprzejmie prosząc o potwierdzenie udziału    w naszym spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym -wersja elektroniczna do  pobrania :

https://goo.gl/forms/wAPxd3C7Y1CWZdwg2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5.X. 2018r.

Ilość miejsc ograniczona -decyduje kolejność zgłoszeń.

Program tutaj

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 38