Komunikaty
podkarpackie: Zapraszamy na Integracyjny Festyn Sportowy

Serdecznie zapraszamy na:

INTEGRACYJNY  FESTYN SPORTOWY Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - FRYSZTAK 2019

I. CEL:

• Integracja osób niepełnosprawnych z wychowankami OSW.

• Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego.

II. TERMIN I MIEJSCE:

Igrzyska zostaną przeprowadzone 06.06.2019 r. (czwartek) na obiektach sportowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku. Rozpoczęcie imprezy o godz. 10.00.

III. ORGANIZATORZY:

• Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie na zlecenie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego ;

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, kompleks boisk wielofunkcyjnych).

IV. UCZESTNICY:

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną poruszający się na wózku;

Uczestnicy startować będą w trzech kategoriach wiekowych:

• grupa I - 7 – 10 lat

• grupa II - 11 – 13 lat

• grupa III - 14 – 16 lat

V. FINANSOWANIE:

Koszty organizacyjne imprezy (obiekty sportowe, obsługa sędziowska, techniczna i medyczna, nagrody, wyżywienie i napoje) pokrywa PW SZS w Rzeszowie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Koszty dojazdu – uczestniczące placówki.

VI. KONKURENCJE SPORTOWE:

Konkurencje dla grupy I:

 • Zwinnościowy tor przeszkód: ( ch. i dz.) - Zadaniem uczestnika zabawy będzie przebiegniecie ok. 15 m z pokonaniem przeszkód o charakterze zwinnościowo- skocznościowym.

 • Prowadzenie piłeczki kijem od unihokeja slalomem: (ch. i dz.) - Zadaniem startującego będzie prowadzenie piłeczki (20 m) kijem hokejowym pomiędzy rozstawionymi przyborami zakończone strzałem do bramki z odległości ok. 5 m. W przypadku niecelnego strzału zawodnik powtarza strzał. Wygrywa ten kto uzyska najlepszy czas próby.

 • Przeprawa przez rzekę: (ch. i dz.) - Zadaniem startującego będzie przewiezienie drobnych przedmiotów z jednego końca sali na drugi (ok 15m) z wykorzystaniem deskorolki i liny zawieszonej na wysokości około 1m. Wygrywa ten, kto uzyska najlepszy czas.

Konkurencje dla grupy II:

 • Zwinnościowy tor przeszkód: ( ch. i dz.) - Startujący zajmuje pozycję w worku na linii startu. Zadaniem jego jest pokonanie dystansu ok. 10 m, następnie zdejmuje worek ubiera płetwy pokonując dystans ok. 15 m. Zadanie kończy się rzutami gumowymi kółkami ringo do celu (cel – powbijane kije). Za każdy celny rzut uczestnik zabawy otrzymuje od 1 do 3 sekund bonifikaty czasowej. Zwycięzcą zabawy jest zawodnik, który uzyska najlepszy czas próby.

 • Walki kogutów na równoważni: (dla chłopców) - Uczestnicy zabawy podzieleni zostaną na rywalizujące między sobą pary. Rywalizacja w parach polegać będzie na strąceniu przeciwnika z równoważni za pomocą trzymanych przed sobą poduszek. Rywalizację wygrywa ten kto pierwszy strąci przeciwnika.

 • Rzuty piłką ręczną do celów zawieszonych w bramce: (dla dziewcząt): - W bramce do piłki ręcznej na różnych wysokościach zawieszone są „cele” wielkości piłki do kosza o różnych wartościach punktowych. Zadaniem uczestnika jest trafianie do w/w celów poprzez wykonanie rzutu z odległości 6 m. Wygrywa uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.

 • Trafianie do celu w zwisie za pomocą nóg: (dla chłopców) - W odległości 2 m znajduje się kosz. Uczestnik zabawy w zwisie na kółkach gimnastycznych trzymając piłkę stopami wykonuje trzy rzuty do celu. Za celny rzut otrzymuje 1 pkt. Wygrywa uczestnik, który uzyska największą liczbę celnych rzutów.

Konkurencje dla grupy III:

 • Wspinanie się po linie na czas: (dla chłopców) - Zadaniem uczestnika zabawy będzie wspięcie się po linie i przebicie balonika zawieszonego na wysokości ok. 3 m. Liczy się czas wykonania zadania.

 • Rowerowy tor przeszkód (ch i dz): - Zadaniem startującego będzie pokonanie rowerowego toru przeszkód (np. przejazd slalomem, po ograniczonej powierzchni (po ruchomej desce), zabranie kubka z wodą itp. Odległość od startu do mety liczyć będzie ok. 20 m. Wygrywa zawodnik, który uzyska najkrótszy czas przejazdu. Za niedokładności w pokonaniu przeszkód prowadzący zabawę doliczał będzie sekundy karne.

 • Rzuty lotkami do tarczy (ch i dz): - Każdy z uczestników będzie miał za zadanie wykonać 5 rzutów lotkami do tarczy oddalonej o 4 m. Rzuty zaliczone będą tylko wtedy jeżeli lotka wbije się w tarczę. O zwycięstwie decydować będzie suma punktów zdobytych przez zawodnika.

Kategorie rekreacyjno-sportowe:

 • Konkurs hola-hop. Zadanie będzie polegało na kręceniu kołkiem hola-hop na czas.

 • Konkurs taneczny. Zadanie będzie polegało na zapamiętaniu i odtworzeniu kolejności elementów układu tanecznego.

 • Kategoria rekreacyjno-kulturalna:

  • Konkurs piosenkarski - konkurs na piosenkę o tematyce sportowej.

  • Konkurs plastyczny - konkurs na rysunek o tematyce sportowej.

VII. NAGRODY
Uczestnicy poszczególnych konkurencji będą premiowani w postaci nagród, dyplomów, medali i wyróżnień.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 40