XVI Zjazd Szkolnego Związku Sportowego

Drogie Koleżanki i Koledzy
Członkowie Szkolnego Związku Sportowego
Przyjaciele i sympatycy naszej organizacji

Szkolny Związek Sportowy odbędzie w grudniu 2016 roku swój kolejny XVI już Zjazd.
Jest to w życiu każdej organizacji ważne wydarzenie. Wybierzemy nowe władze i uchwalimy program działania na kolejne cztery lata 2017 - 2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do debaty na tematy edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nadesłane  wypowiedzi będziemy systematycznie publikować.


czytaj więcej:

- uchwała w sprawie  kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Szkolnym Związku Sportowym
w 2015/2016 roku i zwołania XVI Zjazdu SZS

- tezy na XVI Zjazd Szkolnego Związku Sportowego

- Porządek obrad
- Regulamin Obrad
- Regulamin Komisji Wyborczej