Akcja „FERIE na ORLIKACH” w 2011

 

Zima, śnieg i mróz za oknem nie zachęcają do opuszczenia czterech ścian i do ruchu na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że większość boisk i obiektów sportowych jest przykryta śniegiem i zamknięta na głucho.
Oczywiście można jeździć na nartach czy pójść na łyżwy ale nie wszędzie są lodowiska czy stoki narciarskie + do tego koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu, koszty wstępu na lodowisko lub stok.
Akcja „ Ferie na Orlikach"  jest adresowana do wszystkich samorządów, na których terenie są obiekty „Moje boisko - ORLIK 2012" i lodowisk „Białe ORLIKI" oraz do animatorów prowadzących zajęcia sportowe na tych obiektach.
Celem akcji  jest zachęcenie do przygotowania obiektów i organizacji na Orlikach w czasie ferii zimowych, czyli od 17 stycznia do 27 lutego 2011, różnych form zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży. Oczywiście wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne.
Jakie to mogą być imprezy?
Na boiskach Orlik najbardziej naturalne będą turnieje piłkarskie.
Są Orliki, gdzie takie zimowe turnieje się odbywają.
Sprawa jest prosta. Wystarczy odśnieżyć boisko i skrzyknąć drużyny.
W naszej akcji liczymy również na ciekawe pomysły innych, niż turnieje piłkarskie imprez,  jakie zimą można przeprowadzić na obiektach ORLIK 2012.
Na lodowiskach „Biały ORLIK" będą organizowane różnego rodzaju imprezy na lodzie.
Animatorzy, którzy zgłoszą się do udziału w akcji, otrzymają dofinansowanie do maksymalnie 3 zaplanowanych przez siebie imprez (250 PLN/brutto, w formie ryczałtu za przeprowadzenie jednej imprezy, na podstawie umowy-zlecenia).

I. ORGANIZATOR
Organizatorem  AKCJI  „FERIE na ORLIKACH" jest Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. ZGŁOSZENIA ORLIKÓW
1.
Zgłoszenia ORLIKA oraz zaplanowanych imprez może dokonać animator zatrudniony na danym obiekcie lub inna osoba upoważniona przez podmiot zarządzający Orlikiem.
2.
Aby zgłosić udział w akcji „Ferie na Orliku" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy    i przesłać go pocztą elektroniczną na adres    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmujemy tylko zgłoszenia przesłane w formie elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem Orlika animatorzy przesyłają krótki opis planowanych imprez (opis, planowany termin, planowana liczba uczestników).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.szs.pl - załącznik nr 1
3.
Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 17 stycznia do 10 lutego 2011 r. (do godz. 15.00).
4.
Na jednym ORLIKU można zgłosić tylko 3 imprezy. W przypadku zgłoszenia turniejów piłkarskich dofinansowanie może uzyskać turniej dla minimum 4 drużyn. W przypadku innych imprez dofinansowanie może uzyskać impreza, w której uczestniczy co najmniej 30 osób.
5.
Lista zgłoszonych ORLIKÓW i wykaz planowanych imprez będzie opublikowana na stronie internetowej www.szs.pl

III. ZADANIA ANIMATORA - ORGANIZATORA IMPREZ
1
. Zadaniem animatorów - organizatorów lokalnych akcji „ Ferie na Orliku", jest zaplanowanie, rozpropagowanie i przeprowadzenie imprez na swoim Orliku. 
2. Na jednym ORLIKU można zgłosić maksymalnie 3 imprezy. W przypadku zgłoszenia turniejów piłkarskich dofinansowanie może uzyskać turniej dla minimum 4 drużyn. W przypadku innych imprez dofinansowanie może uzyskać impreza, w której uczestniczy co najmniej 30 osób.
3. Organizację Akcji „FERIE na ORLIKACH" koordynują przedstawiciele wojewódzkich zarządów SZS (koordynatorzy wojewódzcy SZS), którzy sukcesywnie skontaktują się ze wszystkimi zgłaszającymi się Animatorami/Orlikami.
Koordynatorzy zweryfikują informacje przekazane w zgłoszeniach oraz ustalą z animatorami formalności związane z dofinansowaniem ich Akcji.

Ważne!
Do 7 dni po zakończeniu swoich imprez animatorzy przekazują do wojewódzkiego koordynatora SZS sprawozdania  + zdjęcia z przebiegu imprez.
Wzór sprawozdania końcowego jest dostępny na stronie www.szs.pl   - załącznik nr 2
4.
Imprezy należy przeprowadzić od 17 stycznia do 27 lutego 2011 r. w terminach ferii w danym województwie:

17 - 30 stycznia 2011 r. województwa:

Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

24 stycznia - 6 lutego 2011 r. województwa:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2011 r. województwa:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

14 - 27 lutego 2011 r. województwa:
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

W ramach w/w terminów animatorzy samodzielnie ustalają konkretne terminy przeprowadzenia  imprez na swoich Orlikach.
5. Po zakończeniu imprez animator przekazuje organizatorom akcji (SZS)  w terminie 7 dni po zakończeniu ferii w danym województwie, szczegółowe sprawozdanie z przebiegu akcji na jego terenie. Wzór sprawozdania końcowego jest dostępny na stronie www.szs.pl - załącznik nr 2

IV. DOFINANSOWANIE AKCJI NA ORLIKACH
1.
Orliki/ Animatorzy, którzy wezmą udział w naszej akcji otrzymają:
a) materiały promocyjne - dyplomy dla uczestników,
b) dofinansowanie imprez - przewidujemy jednolity ryczałt w kwocie 250,00 PLN brutto za przeprowadzenie jednej imprezy, maksymalna kwota 3 imprezy x 250,00 PLN brutto = 750,00 PLN brutto (umowa - zlecenie)

V. KONKURS NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ
Dodatkowo przewiduje się specjalne wyróżnienia od Ministra Sportu i Turystyki dla animatorów, którzy zrealizują najciekawsze pomysły zimowych imprez na ORLIKACH - Regulamin Konkursu - Załącznik nr 3

VI. BIURO ORGANIZACYJNE AKCJI
Koordynacja w skali kraju:

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
Arkadiusz Bęcek - tel. kom. 601 196 085
telefon/fax: 22 621-85-93
telefon/fax: 22 621-85-30
telefon/fax: 22 848-91-17
Wykaz Koordynatorów Wojewódzkich

Lp.
województwo
imię i nazwisko
telefon komórkowy
telefon stacjonarny
1
dolnośląskie
Dawid Mikoś
792 484982
71 367 33 16
2
kujawsko-pomorskie
Ewa Siódmiak
603881067
52 346 11 04
3
lubelskie
Henryk Grundszok
603663255
81 448 26 57
4
lubuskie
Zbigniew Bermes
501125501
68 453 07 47
5
łódzkie
Bogusz Kuświk
691382950
42 630 73 45
6
małopolskie
Waldemar Gramek
605785078
12 411 51 19
7
mazowieckie
Elżbieta Ostrowska
22 692 81 21
8
opolskie
Włodzimierz Gos
603070821
77 454 23 29
9
podkarpackie
Dorota Lib
662438230
17 856 44 82
10
podlaskie
Jadwiga Koffer
790569911
85 743 61 96
11
pomorskie
Zbigniew Gajewski
605600251
58 301 99 45
12
śląskie
Iwona Klaczek
32 255 34 35
13
świętokrzyskie
Barbara Barczewska
601734107
41 313 15 51
14
warmińsko-mazurskie
Wacław Wasiela
606419751
89 534 32 40
15
wielkopolskie
Zdzisław Urbańczyk
604161287
61 852 97 03
16
zachodniopomorskie
Marcin Kuduk
519172636
91 484 21 70

załączniki:

- założenia Akcji "FERIE na ORLIKACH"
- formularz zgłoszeniowy do Akcji
- sprawozdanie z Akcji
- regulamin konkursu na imprezę "FERIE na ORLIKACH"