PRZETARG NA DOSTWY 200 ZES. UNIW. SPRZĘTU SPORT. 2010

********************************

Szkolny Zwi±zek Sportowy Zarz±d Główny informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę i dystrybucję, 200 zestawów uniwersalnych  sprzętu sportowego, najkorzystniejsz± ofertę złożyła firma „INTERPLASTIC” - Roger Żółtowski, TUCHOM 146, 80-209 CHWASZCZYNO z cen± dostawy 778 848,00 PLN i z t± Firm± zamierzamy zawrzeć umowę na dostawę sprzętu.

Warszawa, 13 lipiec 2010 roku.

pliki do pobrania:  
ogłoszenie BZP