Piotr Wojciech Foks - odszedł na zawsze

********************************

Ze głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł na zawsze nasz nieodżałowany Przyjaciel, Działacz, Wychowawca, Wiceprezes

Piotr Wojciech Foks

 

Uroczysto¶ci pogrzebowe w dniu 21.07.2010 o godzinie 15:00 rozpocznie msza ¶więta w Ko¶ciele Parafialnym w Podkowie Le¶nej przy ul. Jana Pawła II.

Zarz±d Gł±wny SZS