Impreza integracyjna na Agrykoli

********************************

W dniu 16 czerwca br., na obiektach stołecznej Agrykoli odbyła się integracyjna impreza sportowa z udziałem wychowanków zakładów resocjalizacyjnych i schronisk dla nieletnich z całego kraju oraz uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych, zorganizowana w ramach programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii w¶ród dzieci i młodzieży". W festynie wzi±ł udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz.

W imprezie uczestniczyli również: Minister Sprawiedliwo¶ci Krzysztof Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ryszard Stachurski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo¶ci Stanisław Chmielewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, zastępca przewodnicz±cego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Beata Bublewicz, posłowie - Andrzej Halicki i Wojciech Ziemniak oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii w¶ród Dzieci i Młodzieży Jarosław Klimczak.

Organizatorami zawodów były Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci w ramach realizacji harmonogramu prac międzyresortowego Zespołu ds. programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii w¶ród dzieci i młodzieży". Głównym celem takich imprez jest pełniejsza integracja społeczna nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w tym likwidowanie obszarów wykluczenia.
W festynie uczestniczyło prawie 300 młodych sportowców - 85 wychowanków z 22 zakładów resocjalizacyjnych (ł±cznie 136 osób z wychowawcami i opiekunami) z całej Polski, 150 uczniów z warszawskich szkół (4 gimnazja i liceum) oraz 45-osobowa delegacja młodzieży z Racotu.
Młodzież wzięła udział m.in. w turniejach mini-piłki nożnej i koszykówki, konkurencjach lekkoatletycznych, oraz konkursach sprawno¶ciowo-zręczno¶ciowych.
W sportowych zmaganiach oprócz młodzieży uczestniczyli także znani olimpijczycy-ambasadorzy sportu, m.in. Grażyna Rabsztyn, Kajetan Broniewski, Szymon Kołecki, Stefan Majewski, Andrzej Supron, Zbigniew Kaczmarek oraz trenerzy - Jerzy Engel i Andrzej Strejlau.

zdjęcia