Finał IMS w minikoszykówce Olimpijska Energa - Toruń 2010

********************************
Komuniakt organizacyjny nr 2 dzi ch - Finał IMS w minikoszykówce Olimpijska Energa - Toruń 2010