Reaktywacja Plebiscytu na Najlepszego Ucznia Sportowca i Trenera Wychowawcę Młodzieży

********************************
Z wielk± przyjemno¶ci± zawiadamiamy, że znalazła się po wielu latach redakcja, która chce ponownie, wspólnie ze Szkolnym Zwi±zkiem Sportowym, prowadzić Plebiscyt na Najlepszego Ucznia Sportowca i Trenera Wychowawcę Młodzieży na Dolnym ¦l±sku.