2005r - Międzynarodowy Zlot Młodziezowych Animatorów Sportu - 15-28.08.2005 r. Sztutowo

********************************

Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu
Sztutowo 2005

Już po raz pi±ty w Sztutowie odbywa się Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu. W Zlocie udział bierze młodzież szkolna z całego kraju oraz młodzież polonijna z Białorusi, Litwy i Łotwy.
W uroczysto¶ci otwarcia Zlotu na stadionie |KS Bałtyk udział wzięli:
-  Pan Leongin Pastusiak - Marszałek Senatu RP,
- Pan Artur Piłka - Prezes Szkolnego Zwi±zku Sportowego,
- Pan Mirosław Molski - Starosta Nowodworski,
- Pani Iwona Tyburska - Wójt Gminy Sztutowo,
- Pan Marek Hańszylol - Prezes Fundacji Semper Polonia,
- Pan Eugeniusz Wyrzykowski - Przewodnicz±cy Rady Powiatu Nowodworskiego,
- Pan Zbigniew Gajewski - Wiceprzewodnicz±cy Wojewódzkiego SZS w Gdańsku.
Po uroczystym otwarciu wszyscy uczestnicy Zlotu i zaproszeni go¶cie przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Stuthoffu gdzie złożyli wi±zanki kwiatów w imieniu: Senatu RP, Zarz±du Głównego Szkolnego Zwi±zku Sportowego, Fundacji Semper Polonia, Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. Pan Romuald Drynko - dyrektor muzeum Stuthoff, opowiedział zebranym dzieje obozu.

Organizatorzy Zlotu przygotowali dla uczestników bogaty program sportowo-rekreacyny.
W dotychczasowych zmaganiach rozegrano zawody lekkoatletyczne - sztafetowe biegi przełajowe, turniej piłki siatkowej i piłki nożnej.
W dniu sztafetowych biegów przełajowych na zaproszenie organizatorów do Sztutowa przyjechali olimpijczycy i paraolimpijczycy:
- Andrzej Gajewski - kajakarz (Barcelona)
- Zenon Licznerski - lekkoatleta (srebrny medalista 4x100 Moskwa, 4 miejsce Montreal) 17- krotny mistrz Polski ,
- Aneta Rękas - wielokrotna mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim,
- Władysław Zieliński - kajakarz br±zowy medalista Rzym, mistrz ¶wiata i Europy, 33 krotny mistrz Polski),
Paraolimpijczycy:
- Paweł Janowicz - lekkoatleta (srebrny medal Arnhem, br±zowy medalista z Nowego Yorku w skoku w dal,
- Tomasz WoĽny - siatkarz ( br±zowy medalista z Atlanty , 5 m. Sydney)

Starterem biegów przełajowych był  Pan Zenon Licznerski, który przed startem obja¶niał młodzieży jak ma się zachować przed startem.
Kolejno¶ć końcowa sztafetowych biegów przełajowych
Szkoły Podstawowe:
1 SP 7 Brodnica
2 SP Młynary
3 Niemenczyn Litwa
4 SP 2 Nowy Staw
5 SP Kórnica
6 SP Stara Wie¶ I zespół
7 SP Sztutowo
8 Zujuny Litwa
9 Jekabpils Łotwa
10 SP Wasilków
11 SP Stara Wie¶ III zespół
12 SP Stara Wie¶ II Zespół

Gimnazja:
1 Grodno Białoru¶
2 Podbrodzie Litwa
3 Stare Troki Litwa
4 G Zgierz
5 Brze¶ć Białoru¶.

W kolejnych dniach Zlotu młodzież brała udział w turnieju piłki siatkowej, piłki nożnej i unihokeja. Go¶ćmi turnieju piłki siatkowej byli:
Andrzej Jewniewicz - trener I klasy MKS Truso Elbl±g,
Joanna Wolisz i Tamara Kliszuk reprezentantki Polski rocznika 1990.

Wyniki Turnieju piłki siatkowej:
Gimnazja
1 Gimnazjum Zgierz
2 Gimnazjum Grodno Białoru¶
3 Gimnazjum Podbodzie Litwa
4 Gimnazjum StareTroki Litwa
5 Gimnazjum Lentwarów

Szkoły Podstawowe:
1 Szkoła Podstawowa Sztutowo
2 Szkoła Podstawowa Stara Wie¶ I
3 Szkoła Podstawowa Jedlińsk/Piła
4-6 Szkoła Podstawowa Młynary
4-6 ZSSportowych Chorzów
4-6 Szkoła Podstawowa Niemenczyn
7-9 Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Staw
7-9 Szkoła Podstawowa Kórnica/Wasilków
7-9 Szkoła Podstawowa Stara We¶ III
10-11 Szkoła Podstawowa Brodnica
10-11 Szkoła Podstawowa Stara Wie¶ II

Wyniki Turnieju piłki nożnej:
Gimnazja
1 Gimnazjum Podbodzie Litwa
2 Gimnazjum Grodno Białoru¶
3 Gimnazjum Brze¶ć Białoru¶
4 Gimnazjum Zgierz
5 Gimnazjum StareTroki Litwa
Szkoły Podstawowe:
1 Szkoła Podstawowa Młynary
2 Szkoła Podstawowa Sztutowo
3 ZSSportowych Chorzów
4 Szkoła Podstawowa  Brodnica
5-8 Szkoła Podstawowa Stara Wie¶ I
5-8 Szkoła Podstawowa Niemenczyn I Litwa
5-8 Szkoła Podstawowa Kórnica
5-8 Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Staw
9-12 Szkoła Podstawowa Przemy¶l
9-12 Szkoła Podstawowa Jekabpils Łotwa
9-12 Szkoła Podstawowa Zujuny Łotwa
9-12 Szkoła Podstawowa Stara Wie¶ II
13-14 Szkoła Podstawowa Jedlińsk/Wasilków
13-14 Szkoła Podstawowa Niemenczyn II Litwa

Wyniki Turnieju unihokeja:
Gimnazja
1 Gimnazjum Elbl±g
2 Gimnazjum Podbodzie Litwa
3 Gimnazjum Stare Troki
4 Gimnazjum Zgierz
5-6 Gimnazjum Grodno
5-6 Gimnazjum Brze¶ć

Szkoły Podstawowe:
1 Szkoła Podstawowa Stara Wie¶ I z.
2 Szkoła Podstawowa Młynary
3 Szkoła Podstawowa Stara Wie¶ II z.
4-6 Szkoła Podstawowa Niemenczyn I z.
4-6 Szkoła Podstawowa Sztutowo
4-6 Szkoła Podstawowa Niemenczyn II z.
7-9 Szkoła Podstawowa  Przemy¶l
7-9 Szkoła Podstawowa Jekabpils
7-9 Szkoła Podstawowa Chorzów

KROS ROWEROWY

SZKOŁY PODSTAWOWE   GIMNAZJA

1m. SP Młynary      1m. Gim. Podbrodzie
2m. SP 2 Nowy Staw     2m. Gim. Stare Troki
3m. SP Stara Wie¶ I     3m. Gim. Grodno
4m. SP Zujuny     4m. Gim. Elbl±g
5m. SP Kórnica      5m. Gim. Brze¶ć
6m. SP Niemenczyn II     6m. Gim. Niemenczyn
7-8m. SP Stara Wie¶ II
 SP 7 Brodnica
9m. SP Niemenczyn II
10m. SP Jakobpils
11m. SP Sztutowo
12m. ZSS Chorzów
13m. SP Wasilków
14m. ZS Piła
15m. SP 14 Przemy¶l

KOSZYKÓWKA ULICZNA

SZKOŁY PODSTAWOWE
 Dziewczęta                                  Chłopcy
 1m. SP Młynary                          1m. SP Młynary
 2m. SP Stara Wie¶ I                 2m. SP Stara Wie¶ I
 3m. SP Niemenczyn II              3m. SP Jakobpils
 4m. ZSS Chorzów                     4m. SP Sztutowo I
 5-6m. SP 2 Nowy Staw            5-6m. SP 2 Nowy Staw
  SP Stara Wie¶ II                                  SP Kórnica
 7m. SP Niemenczyn I              7-8m. SP Niemenczyn I
                                                                 SP Niemenczyn II
                                                     9-10m SP SztutowoII
                                                                  SP Stara Wie¶ II
GIMNAZJA
 Dziewczęta                                 Chłopcy
 1m. Gim. Elbl±g I                      1m. Gim. Landwarów
 2m. Gim. Podbrodzie               2m. Gim. Stare Troki
 3m. Gim. Elbl±g II                     3m. Gim. Grodno
 4m. Gim. Grodno                     4m. Gim. Podbrodzie

TENIS STOŁOWY
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta   
 1m. Zapolska Alina   SP Zujuny
 2m. Gach Natalia    SP Kórnica
 3m. Jasińska Dominika  SP 2 Nowy Staw
 4m. Gandecka Bernadeta  SP Kórnica
 5-6m. Pawlak Edyta   SP 2 Nowy Staw
             WyĽycka Ewelina   SP Stara Wie¶ I
 9-12m.Genderka Asia   ZS Piła
              Starzyk Sylwia   SP Stara Wie¶ I
              Starzyk Karolina   SP Stara Wie¶ II
              Kurek Karolina   SP Stara Wie¶ III
 13-16m.Wobalis Katarzyna  SP Niemenczyn
                 Łabutis Justyna   SP Niemenczyn
                 Rafał Weronika   SP 2 Nowy Staw
                 WyĽycka Gabriela   SP Stara Wie¶ II
 17-22m. Gricewicz Agata   SP Niemenczyn
                 Morozowa Erika   SP Niemenczyn
                 Mironowa Zofia   SP Brze¶ć
                 Bugajska Jlona   SP Stara Wie¶ III
                 Pociecha Anita  SP StaraWie¶ III
                 Ostrowska Kinga   ZS Piła

CHŁOPCY
1m. Łukaszewicz Edgar  SP Stare Troki
2m. Stułas Sylwester   SP Stare Troki
3m. Ziętarski Robert   SP 2 Nowy Staw
4m. Sienkiewicz Władek  SP Niemenczyn
5m. Cielniak Krzysztof   SP Jedlińsk
6m. Pietrulewicz Tomek   SP Niemenczyn
7m. Knura Patryk    SP Kórnica
8m. Bednarczyk Artur  SP Stara Wie¶ I
9-16m. BlaĽnik Łukasz   SP Jedlińsk
              Zaj±c Eryk    SP Brze¶ć
             ¦widerski Maciej   SP Sztutowo
             Miernikiewicz Kacper  SP Sztutowo
             Małucha Mariusz   SP Stara Wie¶ I
             Pazdur Marcin   SP Stara Wie¶ I
             Abram Stanisław   SP Stara Wie¶ II
             Pajor Kamil    SP Stara Wie¶ II
 17-31m. Miernikiewicz Jan   SP Sztutowo
                 Łuszczasz  Patryk   SP Stara Wie¶ II
                 Drozdowski Karol   SP 7 Brodnica
                Janik Kamil    SP Kórnica
               Wieczorek Kornel   SP Młynary
               Daniluk Maciej   SP Sztutowo
               Zostautas Eryk   SP Niemenczyn
               Pociecha Hubert   SP Stara Wie¶ III
              Czpiewski Mariusz   SP 2 Nowy Staw
               Kamiński Kuba   SP 7 Brodnica
               Bilski Patryk    SP Jedlińsk
               Bielecki Kamil   SP 11 Elbl±g
               Pilimon Piotr    SP Młynary
               Bernacki Mateusz   SP 2 Nowy Staw
               Bednarz Krzysztof   SP Kórnica
  32-36m. Kondratowicz Ernest  SP Niemenczyn
                  Piszczek Dawid   SP Stara Wie¶ III
                  Durka Przemysław   SP Młynary
                 ¦widerski Tomek   SP Sztutowo
                 Kucharski Alan   SP Sztutowo

GIMNAZJA
 DZIEWCZĘTA 
 1m. Mikołajczyk Agnieszka  Gim. Elbl±g
 2m. Rajewska Monika   Gim. Elbl±g
 3m. Strach Krystyna   Gim. Podbrodzie
 4m. Mikołajczyk Edyta   Gim. Elbl±g
 5m. Simakowa Alicja   Gim. Brze¶ć
 6m. Sołowiowa Rita   Gim. Podbrodzie
 7m. Ruksenajte Edyta   Gim. Podbrodzie

 CHŁOPCY
 1m. Charukiewicz Tomasz  Gim. Stare Troki
 2m. Łukaszewicz Wiesław  Gim. Stare Troki
 3m. Tierochin Aleksiej   Gim. Brze¶ć
 4m. Piasecki Eugeniusz   Gim. Grodno
 5-6m. Dombrowski Karol   Gim. Podbrodzie
            Szydłowski Aleks   Gim. Grodno
 7-8m. Sidorowicz Andrzej   Gim. Brze¶ć
             Kluczewitius Roman  Gim. Podbrodzie
 9m. Gudelis Jan    Gim, Podbrodzie

Go¶ćmi  szkolenia i turnieju tenisa stołowego byli:
- Marek Wnuk - Wiceprezes Urzęduj±cy Polskiego Zwi±zku Tenisa Stołowego,
- Andrzej Kawa - Szef Wyszkolenia Polskiego Zwi±zku Tenisa Stołowego,
- Tomasz Krzeszewski - olimpijczyk z Sydney i Aten,
- Filip Szymański - członek kadry narodowej seniorów,
- Andrzej Makowski - członek kadry narodowej seniorów,

RZUT PODKOWˇ
SZKOŁY PODSTAWOWE

  1m. SP 7 Brodnica    - 104 pkt.
  2m. SP 2 Nowy Staw    - 101 pkt.
  3m. SP Sztutowo    - 100 pkt.
  4m. SP Kórnica    -   95 pkt.
  5-6m. SP Jakabpils    -   91 pkt.
              ZSS Chorzów    -   91 pkt.
  7m. SP Jedlińsk    -   83 pkt.
  8m. SP Niemenczyn I    -   81 pkt
  9m. SP Niemenczyn II    -   79 pkt.
  10m. SP Młynary     -   76 pkt.
  11m. SP Stara Wie¶ I    -   62 pkt.
  12m. SP Stara Wie¶ II    -   58 pkt.
  13m. SP Stara Wie¶ III    -   54 pkt.
  14m. ZS Piła      -   53 pkt.
  15m. SP 14 Przemy¶l   -   51 pkt.
  16m. SP Zujuny     -   38 pkt.

GIMNAZJA
  1m. Gimnazjum Podbrodzie   - 106 pkt.
  2m. Gimnazjum Brze¶ć    -   89 pkt.
  3m. Gimnazjum Grodno   -   82 pkt.
  4m. Gimnazjum Stare Troki   -   78 pkt.
  5m. Gimnazjum Elbl±g    -   61 pkt.


BIEG NA ORIENTACJĘ
( SPORELAUF )
SZKOŁY PODSTAWOWE                        GIMNAZJA
 1m. SP Młynary                                        1m. Gimnazjum Grodno
 2m. SP 2 Nowy Staw                              2m. Gimnazjum Stare Troki
 3m. SP Stara Wie¶ II                              3m. Gimnazjum Brze¶ć
 4m. SP Niemenczyn                              4m. Gimnazjum Podbrodzie
 5m. SP Stara Wie¶ I
 6m. SP Sztutowo
 7m. ZS Piła
 8m. SP Zujuny
 9m. SP Jakabpils
 10m. SP Wasilków
 11m. SP Jedlińsk
 12m. SP 7 Brodnica
 13m. SP Stara Wie¶ III
 14m. SP Sztutowo
  15m. ZSS Chorzów

Wykładowcami na szkoleniu byli:
- mjr Bolesław Czechowski - Prezes Klubu Sportowego EKO- Gryf przy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elbl±gu,
- chor. Marek Szredel - Wicemistrz Europy w Radioorientacji Sportowej , Mistrz Polski w Biegu na Orientację.

KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPRTOWEGO SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE
  
 1m. Szkoła Podstawowa Młynary     - 327 pkt.
 2m. Szkoła Podstawowa nr 2 Stara Wie¶ I   - 263 pkt.   

 3m. Szkoła Podstawowa Nr 2 Nowy Staw   - 237,5 pkt.
 4m. Szkoła Podstawowa Sztutowo   - 212 pkt.
 5m. Szkoła Podstawowa Niemenczyn /Litwa/ - 197,5 pkt
 6m. Szkoła Podstawowa Nr 7 Brodnica   - 186 pkt.
 7m. Szkoła Podstawowa Nr 2 Stara Wie¶ II  - 153 pkt.
 8m. Zespół Szkół Sportowych Chorzów   - 134 pkt.
 9m. Publiczna Szkoła Podstawowa Kórnica  - 126,5 pkt.
 10m. Szkoła Podstawowa Jakabpils /Łotwa/  -   97 pkt.
 11m. Szkoła Podstawowa Niemenczyn II / Litwa/ -   92 pkt.
  12m. Szkoła Podstawowa Zujuny / Litwa/   -   80 pkt.
  13m. Zespół Szkół Nr 1 Piła     -   55 pkt.
  14m. Szkoła Podstawowa Nr 2 Stara Wie¶ III  -   54 pkt.
   15m. Szkoła Podstawowa Jedlińsk    -   52 pkt.
   16m. Szkoła Podstawowa  Wasilków    -   46 pkt.
   17m. Szkoła Podstawowa Nr 14 Przemy¶l   -   45 pkt.
   18m. Szkoła Podstawowa Sztutowo II   -   30 pkt.

GIMNAZJA
 1m. Gimnazjum Podbrodzie / Litwa/   - 356,5 pkt.
 2m. Gimnazjum Grodno / Białoru¶/   - 330 pkt.
 3m. Gimnazjum Stare Troki / Litwa/    - 260 pkt.
 4m. Gimnazjum Brze¶ć / Białoru¶/    - 181 pkt.
 5m. Gimnazjum Nr 4 Elbl±g     - 165 pkt.
 6m. Gimnazjum Nr 3 Zgierz     - 140 pkt.
 7m. Gimnazjum Lantwarów     -   70 pkt.

W uroczystym podsumowaniu zlotu udział wzięli :
- Marek Zdziarski - Sekretarz Komitetu Krajowego Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania ,
- Dariusz Abramuk - Sekretarz Generalny Zarz±du Głównego Szkolnego Zwi±zku Sportowego w Warszawie,
- Maciej Obcowski - koordynator programów w Fundacji SEMPER
Polonia w Warszawie.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zespoły otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez :
- Polski Zwi±zek  Lekkiej Atletyki-  sztafetowe biegi przełajowe,
- Polski Zwi±zek Piłki Siatkowej - turniej piłki siatkowej,
- Polski Zwi±zek Piłki Nożnej - turniej piłki nożnej,
- Firma Interplastic- Roger Żółtowski - Gdynia-  turniej unihokeja,
- Nowicka Holding z Wrocławia - turniej koszykówki,
- Polski Zwi±zek Tenisa Stołowego - turniehj tenisa i opiekunowie,
- Klub Sportowy EKO-Gryf przy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elbl±gu - zawody w biegu na orientację,
-  Polski Komitet Olimpijski - dla zaproszonych go¶ci zlotu.

Oprócz zawodów sportowych uczestnicy Zlotu mieli zorganizowan± statkiem i autokarem do Fromborka gdzie zwiedzili muzeum M. Kopernika i wysłuchali koncertu organowego w Katedrze.
Organizatorami Międzynarodowego Zlotu byli Elbl±ski Szkolny Zwi±zek Sportowy i Fundacja SEMPER Polonia.

Zlot dofinasowano ze srodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu