2005r - KLASYFIKACJA SZKÓŁ w OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH w 2005

********************************
KLASYFIKACJA SZKÓŁ w OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH w 2005 roku