List Pani Joanny Muchy - Ministra Sportu i Turystyki z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014