wilelkopolskie: VIII Konferencja metodyczno-szkoleniowa