dolnoślaskie: Zapraszamy do udziału w dolnośląskich badaniach

Szanowni Państwo Nauczyciele Szkół Dolnego Śląska,


już niebawem zwrócimy się do Was z prośbą o udostępnienie Waszym uczniom i ich rodzicom informacji i linku do badań, jakie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego planujemy przeprowadzić w naszym województwie.

Sytuacja związana z koronawirusem dotknęła chyba wszystkich aspektów naszego życia. W niektórych obszarach konsekwencje pandemii są niemal natychmiastowe, w innych zaś, jej negatywne skutki zaobserwujemy dopiero w przyszłości. Dotyczy to m.in. aktywności fizycznej dzieci, która jeszcze wystąpieniem pandemii była niewystarczająca. Niedawne badania o dużej skali wskazywały, że tylko 22 proc. dziewcząt24 proc. chłopców w Polsce w wieku 11 lat spełnia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej Światowej Organizacji Zdrowia (badanie HBSC, 2018). Ponadto 31 proc. ośmiolatków w Polsce miało nadmierną masę ciała (badanie COSI, 2016).

Kilka miesięcy lockdown’u w semestrze letnim, bardzo zredukowane możliwości przeprowadzenia zajęć sportowych, jak i wprowadzane ponownie ograniczenia, powodują, że dzieci mogą ruszać się jeszcze mniej.

Ażeby przeciwdziałać prawdopodobnym negatywnym skutkom tej sytuacji, potrzebujemy zebrać więcej danych odnośnie aktywności fizycznej dzieci, rodziców i ich opiekunów aby zaplanować lepsze, skuteczniejsze działania w tym obszarze.

Niezwykle ważne będzie zebranie jak największej ilości wypełnionych przez dzieci i rodziców ankiet (w wersji online).

więcej