Ireneusz Cichy nowym Przewodniczącym SZS Dolny Śląsk

10.10.2020 w sali konferencyjnej LO Nr V we Wrocławiu odbył się XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk". Wybrano na nim nowe władze Związku, które przez najbliższe 4 lata kierować będą stowarzyszeniem.

Przewodniczącym SZS Dolny Śląsk został wybrany dr Ireneusz Cichy - Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a do Zarządu trafili nowi jego członkowie: Piotr Kunysz z AWF Wrocław, Janusz Baranowski z Bolesławca i Marek Kucharski z Legnicy.
Wybrana została także Komisja Rewizyjna Związku, którą pokieruje dotychczasowy Przewodniczący Bohdan Aniszczyk, a nową osobą w jej składzie jest Waldemar Biskup.

Zjazd był także okazją do, przynajmniej oficjalnych, pożegnań z kilkoma naszymi Kolegami.

Nasi Goście Honorowi: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Paweł Wybierała i Dyrektor Wydziału Sportu UMWD pan Rafał Pilch podziękowali w specjalny sposób Przewodniczącemu SZS w ostatnich czterech latach, Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty panu Romanowi Kowalczykowi. Otrzymał on specjalną paterę z podziękowaniem za działalność w Związku. Z przyjemnością informujemy, że pan Kurator otrzymał także Medal "Przyjaciel Sportu Szkolnego", który nadaje Zarząd Główny SZS.

Medalami "Zasłużony dla Sportu Szkolnego" oraz pamiątkowymi dyplomami i upominkami zostali także wyróżnieni nasi długoletni współpracownicy: Bogusław Dolata z Legnicy, Krzysztof Cupiał z Ząbkowic Śląskich i Janusz Strożek ze Środy Śląskiej. Pomimo oficjalnych pożegnań mamy nadzieję na dalszą współpracę z naszymi wieloletnimi Współpracownikami i Przyjaciółmi.

W części roboczej Zjazdu mówiliśmy przede wszystkim o tym co przed nami. Pan Paweł Wybierała zaproponował zmiany w programie Sprawny Dolnoślązaczek, które korespondować będą z nowymi zadaniami Województwa dotyczącymi sportu powszechnego polegającymi m.in. na próbie wciągnięcia rodziców do wspólnej aktywności młodych i starszych Dolnoślązaków. Padło także sporo propozycji nowelizacji regulaminów naszych imprez, zwłaszcza kierowanych do małych szkół oraz potwierdzono chęć przeprowadzenia jeszcze w tym roku powszechnych badań sprawności fizycznej dolnośląskich uczniów i postaw do aktywności wśród Dolnoślązaków.

Pracy nowy Zarząd i wszyscy współpracujący z nami nauczyciele będą mieli na pewno sporo. Ale nowe wyzwania wyzwalają nowy entuzjazm; mamy nadzieję stanie się on udziałem wielu osób.

więcej