podkarpackie: Dodatkowy nabór do programu Szkolny Klub Sportowy

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie ogłasza dodatkowy nabór grup do programu Szkolny Klub Sportowy.

Nowe grupy mogą zostać utworzone w szkołach, które dotychczas nie realizowały programu oraz w tych szkołach, które nie wyczerpały limitu grup, który wynosi:

  • 2 grupy w szkołach do 300 uczniów

  • 3 grupy w szkołach powyżej 300 uczniów

Informacja o warunkach realizacji programu SKS - tutaj.

Dla szkół, które zgłoszą chęć utworzenia nowych najistotniejsze jest:

  • termin realizacji zadania: 1 września do 15 grudnia 2020

  • każda grupa w w/w okresie może odbyć 28 zajęć trwających po 60 minut z częstotliwością 2-3 zajęcia tygodniowo

  • grupy składające się z min. 15 uczniów

  • zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie jak najszybciej zgłoszenia szkoły wg wzoru - tutaj.

Z w/w nauczycielami zostanie zawarta umowa zlecenia określająca zakres obowiązków i wynagrodzenie za przepracowane zajęcia, które wynosi 40 zł brutto za jedną godzinę.