podlaskie: Zawieszenie organizacji imprez sportowych

W związku z decyzją Minister Sportu i Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć szkolnych do 25.03.2020 wszystkie zawody organizowane w ramach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół są również zawieszone.