Aktualności
Po raz 3 impreza integracyjna - „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".
W dniu 21 września  br., w hali warszawskiego OSiR Ochota odbyła się integracyjna impreza sportowa z udziałem wychowanków zakładów resocjalizacyjnych i schronisk dla nieletnich z całego kraju, uczniów szkół gimnazjalnych: z Racotu i  Oborzysk z województwa wielkopolskiego, z terenu Warmii i Mazur oraz Warszawy, realizowana w ramach programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".

Impreza jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Została zorganizowana w ramach międzyresortowego programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży". Przewodniczącą zespołu ds. wdrażania tego programu jest poseł Beata Bublewicz.

W 2008 roku porozumienie o współpracy w tym zakresie zawarły cztery instytucje: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Do programu w 2009 roku przyłączyło się także Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przez sportową rywalizację organizatorzy chcą umożliwić łatwiejszy powrót do społeczeństwa trudnej młodzieży, która weszła w konflikt z prawem. Celem takich działań jest też zapobieganie agresji i patologii wśród młodych ludzi poprzez zachęcenie ich do prowadzenia zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego w aktywny sposób.

Celem tego projektu jest:

  • zmniejszenie poziomu agresji oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży,
  • podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • promocja pozytywnych zachowań w sporcie, propagowanie idei „fair play", budowanie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa, w tym kreowanie wśród młodzieży właściwych postaw „uczestnika imprez sportowych.

Podczas imprezy Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wręczyli młodym sportowcom nagrody i wyróżnienia.

W spotkaniu integracyjnym wzięli również udział wybitni olimpijczycy - ambasadorzy sportu, m.in. Kajetan Broniewski, Paweł Nastula, Andrzej Supron, Grażyna Rabsztyn, Ryszard Szurkowski oraz Mariusz Czerkawski.

 
Olimpijskie bieganie - czyli XVIII Bieg Olimpijski - Racot 2011

W sobotę  10 września br. w Racocie odbyła się cykliczna mega impreza biegowa.
Dzieci, młodzież, dorośli a także całe rodziny przyjechały do Racotu, aby pobiec w 18. już Biegu Olimpijskim.
W sumie,  dystans ok. pięciu kilometrów pokonało kilka tysięcy osób, dla większości z nich liczył się udział, a nie wynik. Zgodnie z ideą olimpijską, najważniejsza była zasada walki fair play.


 
<< pierwsza < poprzednia 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 następna > ostatnia >>

Strona 251 z 262